بررسی و مطالعه سفالهای زرین فام نویافته آوه

۵,۰۰۰ تومان

موجود

بررسي و مطالعه سفالهای زرين فام نو يافته آوه
نویسنده: آرش لشکری

مقایسه

چکیده
سفالهای بدست آمده در محوطه آوه با رعایت تقدم و تأخر زمانی از پیش از تاریخ تا دوران تاریخی و دوران اسلامی را دربرمیگیرد که بیشترین آنها مربوط به دوره ایلخانی و سفال زرین فام است. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و مطالعات آن به صورت میدانی (پیمایش میدانی و حفاری در منطقه آوه،انتخاب ٢٢ نمونه سفال شاخص زرین فام، طراحی نقوش تزئینی سفالهای زرین فام و عکسبرداری) و کتابخانه ای در است. اهداف اصلی این پژوهش، معرفی و تحلیل نقوش سفالهای زرین فام آوه و شناخت منشأ تولید چنین ظروفی در این منطقه است. سؤالات اصلی پژوهش عبارت اند از اینکه:
١ عناصر اصلی تزئینی سفالهای زرین فام آوه، چه نقوشی هستند؟
٢. چه میزان همانندی و تفاوت میان نقوش تزئینی سفالهای زرین فام آوه با نقوش تزئینی سفالهای زرین فام سایر مراکز ایران وجود دارد؟ این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و بر اساس مطالعات کتابخانه ای و میدانی به سرانجام رسیده است. نتایج پژوهش نشان میدهد که نقوش تزئینی سفالهای زرین فام آوه به نقوش انسانی، حیوانی، گیاهی و هندسی قابل تقسیم است و علیرغم وجود شباهت هایی کلی در ترکیب بندی نقوش تزیینی با سایر مراکز تولید اینگونه سفال، با وجود تفاوتهایی در صورتنگاری زنان از جمله گسستگی ابرو، قرارگیری نوع خاصی از تاج بر سر زنان آوه ای (تاج دو لب های)، هال های به رنگ آبی در اطراف آنها و بدست آمدن آثاری از تولید سفال همچون جوش کوره، به احتمال بسیار منطقه آوه را میتوان مرکز تولید اینگونه آثار در نظر گرفت.
واژگان کلیدی ایلخانیان، آوه، سفال زرین فام.

Be the first to review “بررسی و مطالعه سفالهای زرین فام نویافته آوه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظرات

هنوز نظری داده نشده است.

Main Menu